Firma Biomech zajmuje się produkcją oczyszczalni ścieków  od 1989r

wykonujemy również kostrukcje stalowe hal i zbiorników

01

Prowadzimy modernizację i remonty istniejących oczyszczalni ścieków typu BIOBLOK do nowych wymogów

02

Produkujemy Biologiczne oczyszczalnie ścieków o przepustowości od 5 m³/d do 1000 m³/d.

03

Kontenerowa oczyszczalnia ścieków​ z podwyższoną redukcją związków biogennych

04

przepompownia ścieków

05

grawitacyjny zagęszczacz osadu

06

Stacje uzdatniania wody

07

ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków z punktem zlewnym

08

Konstrukcje stalowe

 Przyjmujemy zamówienia indywidualne i pomagamy przy projektowaniu.

Firma Biomech zajmuje się produkcją urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków od 1989r.

Firma biomech od 1989r zajmuje się produkcją biologicznych oczyszczalni scieków, oraz wykonuje konstrukcje stalowe hal i zbiorników. Przyjmujemy zamówienia indywidualne i pomagamy przy projektowaniu.

01

Konstrukcje linii technologicznych w obiektach przemysłowych​

02

Stalowe elementy dla budownictwa

03

Konstrukcje stalowe hal i wiat

04

  Konstrukcje dachów