Pomogamy dbać
o środowisko naturalne.
Produkujemy biologiczne oczyszczalnie ścieków
o przepustowości od 5 m³/d do 1200 m³/d.
 
     
 

Oferta


Ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków
z punktem zlewnym.


1. Wóz ascenizacyjny
2. Punkt zlewny
3. Pompownia typu COMPACT
4. Oczyszczalnia ścieków
    typu BIOLOK
Przeznaczenie:
Ciąg technologiczny biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z punktem zlewnym służy do pełnego, biologicznego oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych z częściowym lub całkowitym dowożeniem ścieków ze zbiorników bezodpływowych (np. szamb).

W zależności od stosunku ilości ścieków dowożonych do ścieków świeżych oraz całkowitej przepuszczalności, można dobrać z typoszeregu odpowiednią oczyszczalnie wyposażoną w zbiorniki retencyjno - odświeżające (napowietrzane sprężonym powietrzem). W zależności od lokalnego układu wysokościowego terenu oczyszczalni, można wyeliminować np. pompownię, wykorzystując przepływ grawitacyjny.
Charakterystyka techniczna:
Wszystkie elementy ciągu stanowią typowe (powtarzalne) elementy stalowe, umożliwiające szybki montaż na obiekcie. Przepustowość ciągu obejmuje zakres 25 - 1200 m3/d.
 
     
  62-045 Pniewy,    ul.Rudka 5     tel./fax (061) 29 10 690,     tel.kom. 0502 608 055,     e-mail: biomech@biomech.pl        Designed by TiNS