Pomogamy dbać
o środowisko naturalne.
Produkujemy biologiczne oczyszczalnie ścieków
o przepustowości od 5 m³/d do 1200 m³/d.
 
     
 

Oferta

Pompownia ścieków.

1. Krata koszowa
2. Zbiornik pompowni
3. Szyb
4. Pompy
5. Instalacja wywiewna
6. Żurawik
7. Instalacja elektrycznaPrzeznaczenie:
Pompownie ścieków z pompami zanurzeniowymi, przeznaczone są do współpracy z małymi biologicznymi oczyszczalniami ścieków, a także do samodzielnej pracy w sieci kanalizacyjnej.

Pompownia ścieków jest zblokowaną konstrukcją bazującą na stalowym podziemnym zbiorniku ścieków z dwoma szybami wyprowadzonymi ponad powierzchnię terenu, w których usytuowane są:
1. w jednym - mechaniczna krata koszowa
2. w drugim - pompy pogrążalne

Konstrukcja pompowni dzięki odpowiednio dobranym wymiarom powierzchni zbiornika oraz szybów, gwarantuje stabilność pompowni dociążonej tylko ciężarem własnym i zasypką gruntową zabezpieczającą pompownie przed wpłynięciem na skutek ewentualnego podniesienia się zwierciadła wód gruntowych.

Parametry techniczne pompowni

TYPOWIELKOŚĆ
10 20 30 40 50
V (nom) zb [m3] 10 20 30 40 50

Gabaryt zbiornika [m]

A 4.5 4.5 4.5 6.0 6.0
B 1.5 2.5 2.5 2.5 3.0
C 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0
Typ i parametry pompy 65 PZ 200
Q=10-25m3/h
M=12-8mH2O
N=1.5KW
65 PZ 200
Q=10-25m3/h
M=12-8mH2O
N=1.5KW
65 PZ 200
Q=10-25m3/h
M=12-8mH2O
N=1.5KW
65 PZ 200
Q=10-25m3/h
M=12-8mH2O
N=1.5KW
80 PZ 200
Q=25-40m3/h
M=11-7mH2O
N=3KW
Gł. kanał doloto. [m] 1.5 - 5.0
co 0.5
1.5 - 5.0
co 0.5
1.5 - 5.0
co 0.5
1.5 - 5.0
co 0.5
1.5 - 5.0
co 0.5
Ciężar pomp. [kg] 6140 - 8190 7900 - 9940 9600 - 11680 11430 - 13470 12270 - 14310
Przykładowe zastosowanie "BIOLOK"
100m3/d
"BIOLOK"
100 - 200m3/d
"BIOLOK"
200 - 300m3/d
"BIOLOK"
300 - 400m3/d
"BIOLOK"
400m3/d
 
     
  62-045 Pniewy,    ul.Rudka 5     tel./fax (061) 29 10 690,     tel.kom. 0502 608 055,     e-mail: biomech@biomech.pl        Designed by TiNS