Pomogamy dbać
o środowisko naturalne.
Produkujemy biologiczne oczyszczalnie ścieków
o przepustowości od 5 m³/d do 1200 m³/d.
 
     
 

Oferta


Kontenerowa oczyszczalnia ścieków "B I O B L O K "
z podwyższoną redukcją związków biogennych


1. Komora napowietrzania
2. Osadnik wtórny
3. Komora defosfatacji
4. Komora denitryfikacji
5. Budynek dmuchaw
6. Sito łukowe z rynną
7. Pomost
8. Napowietrzanie
9. Układ recyrkulacji
10. Instalacja elektryczna
11. Izolacja termicznaPrzeznaczenie:
Biologiczne, kontenerowe oczyszczalnie ścieków (stalowe) przeznaczone są do pełnego biologicznego oczyszczania ścieków bytowo - socjalnych (lub podobnych) w ilości 25 m3/d - 1200 m3/d. Oczyszczalnie te są przeznaczone dla takich jednostek osadniczych jak: wsie, osiedla, szkoły, szpitale, ośrodki rekreacyjne, obiekty socjalne w zakładach przemysłowych itp.

Technologia oczyszczania realizowana jest metodą nisko obciążonego osadu czynnego ze stabilizacja nadmiernego osadu czynnego w komorze oczyszczania ścieków lub w dodatkowej komorze stabilizacji (w przypadku oczyszczalni o największej przepustowości).

Oczyszczalnie te mogą być wykonane w dwóch wersjach:
- wyniesionej - całkowicie ponad poziom gruntu
- zagłębionej - częściowo wpuszczonej w grunt do pewnego poziomu.
Charakterystyka techniczna:
Typoszereg kontenerowych, biologicznych oczyszczalni ścieków obejmuje swoim zakresem przepustowości od 25 - 400 m3/d. Oczyszczalnie wykonane są w oparciu o zunifikowane typowielkości kopmór oczyszczania oraz osadników wtórnych, co umożliwia w stosunkowo prosty sposób zaadaptowanie ich dla określonych potrzeb.
 
     
  62-045 Pniewy,    ul.Rudka 5     tel./fax (061) 29 10 690,     tel.kom. 0502 608 055,     e-mail: biomech@biomech.pl        Designed by TiNS