Pomogamy dbać
o środowisko naturalne.
Produkujemy biologiczne oczyszczalnie ścieków
o przepustowości od 5 m³/d do 1200 m³/d.
 
     
 

Oferta


Mieszadła prętowe - M P -
1. Rama zagęszczająca
2. Komora zrzutowa
    części pływających
3. Elektryczny silnik napędowy
4. Przekładnia zamknięta
5. Przekładnia otwarta
6. Drabinka
7. Skrzynka zasilania
    i starowania elektrycznego
8. Rama zagęszczająco -    zgarniająca


 

Zastosowanie i opis działania:
Mieszadła prętowe stosuje się do zagęszczania osadów surowych, mieszanych osadów stabilizowanych tlenowo, przed i po fermentacji metanowej, osadów komunalnych, niektórych osadów przemysłowych i stanowią wyposażenie zagęszczaczy grawitacyjnych opracowanych zgodnie z systemem unifikacyjnym UNIKLAR 77.

Przeznaczenie mieszadeł jest podniesienie efektywności zagęszczania grawitacyjnego osadu, w zagęszczaczach przepływowych lub okresowych, z dnem płaskim lub stożkowym. Mieszadła prętowe do zagęszczaczy mogą być wyposażone w układ usuwania części pływających.

Zakres średnicy mieszadeł do zagęszczaczy

m 1.5; 3.0; 4.5; 6.0; 7.5; 9.0; 12.0; 15.0
Moc zainstalowana kW 0.75 - 1.1
Szybkość obwodowa mieszadła m/sek 0.04 - 0.123
Masa mieszadła kg 2100 - 2700
Uwodnienie osadu na dopływie % 98 - 99
Uwodnienie osadu na odpływie % 97 - 95
 
     
  62-045 Pniewy,    ul.Rudka 5     tel./fax (061) 29 10 690,     tel.kom. 0502 608 055,     e-mail: biomech@biomech.pl        Designed by TiNS